• ข้องอแบบเชื่อม 45, 60 องศา อุปกรณ์แบบเชื่อม HDPE (butt-fusion) เชื่อมชนด้วยความร้อน PE80/PE100 คาดฟ้า/ดำล้วน นิยมใช้กับท่อประปา มีเครื่อมเชื่อม (shd logger)ให้เช่า
  1.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้องอ 30 องศา อุปกรณ์แบบเชื่อม HDPE (butt-fusion) เชื่อมชนด้วยความร้อน PE80/PE100 คาดฟ้า/ดำล้วน นิยมใช้กับท่อประปา มีเครื่อมเชื่อม (shd logger)ให้เช่า
  1.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • สามทาง 90 องศา อุปกรณ์แบบเชื่อม HDPE (butt-fusion) เชื่อมชนด้วยความร้อน PE80/PE100 คาดฟ้า/ดำล้วน นิยมใช้กับท่อประปา มีเครื่อมเชื่อม (shd logger)ให้เช่า
  1.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • สามทางวาย 45 องศา อุปกรณ์แบบเชื่อม HDPE (butt-fusion) เชื่อมชนด้วยความร้อน PE80/PE100 คาดฟ้า/ดำล้วน นิยมใช้กับท่อประปา มีเครื่อมเชื่อม (shd logger)ให้เช่า
  1.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • สามทางวายฉาก 45 องศา อุปกรณ์แบบเชื่อม HDPE (butt-fusion) เชื่อมชนด้วยความร้อน PE80/PE100 คาดฟ้า/ดำล้วน นิยมใช้กับท่อประปา มีเครื่อมเชื่อม (shd logger)ให้เช่า
  1.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • สามทางลด 45 องศา
  1.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • สามทางฉากลด45องศา
  1.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • สตับเอ็นแบบเชื่อม อุปกรณ์แบบเชื่อม HDPE (butt-fusion) เชื่อมชนด้วยความร้อน PE80/PE100 ดำล้วน นิยมใช้กับท่อประปา มีเครื่อมเชื่อม (shd logger)ให้เช่า
  1.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อเกลียวนอกแบบเชื่อม อุปกรณ์แบบเชื่อม HDPE (butt-fusion) เชื่อมชนด้วยความร้อน PE80/PE100 คาดฟ้า/ดำล้วน นิยมใช้กับท่อประปา มีเครื่อมเชื่อม (shd logger)ให้เช่า
  1.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อเกลียวในแบบเชื่อม อุปกรณ์แบบเชื่อม HDPE (butt-fusion) เชื่อมชนด้วยความร้อน PE80/PE100 คาดฟ้า/ดำล้วน นิยมใช้กับท่อประปา มีเครื่อมเชื่อม (shd logger)ให้เช่า
  1.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้องอ 90องศาอุปกรณ์แบบเชื่อม HDPE (butt-fusion) เชื่อมชนด้วยความร้อน PE80/PE100 คาดฟ้า/ดำล้วน นิยมใช้กับท่อประปา มีเครื่อมเชื่อม (shd logger)ให้เช่า
  1.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 23,375