• บอลวาล์วแบบตรง Ø32 มม. (Ball valve 2 PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    229.00 ฿
    250.00 ฿  (-8%)
  • บอลวาล์วแบบหมุน Ø25 มม. (Ball valve 2 PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    196.00 ฿
    214.00 ฿  (-8%)
  • บอลวาล์วแบบหมุน Ø20 มม. (Ball valve 2 PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    172.00 ฿
    189.00 ฿  (-9%)
  • บอลวาล์วแบบตรง Ø32 มม. (Ball valve 1 PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    162.00 ฿
    178.00 ฿  (-9%)
  • บอลวาล์วแบบตรง Ø25 มม. (Ball valve 1 PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    129.00 ฿
    141.00 ฿  (-9%)
  • บอลวาล์วแบบตรง Ø20 มม. (Ball valve 1 PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    96.00 ฿
    105.00 ฿  (-9%)
  • ข้อต่อตรงลด Ø32*25 มม. (Coupling PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    50.00 ฿
    54.00 ฿  (-7%)
  • ข้อต่อตรงลด Ø25*20 มม. (Reducing Coupling PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    34.00 ฿
    38.00 ฿  (-11%)
  • ข้อต่อตรงเกลียวนอก Ø25 มม. (Male Thread Coupling PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    43.00 ฿
    47.00 ฿  (-9%)
  • ข้อต่อตรงเกลียวนอก Ø20 มม. (Male Thread Coupling PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    56.00 ฿
    62.00 ฿  (-10%)
  • ข้อต่อตรงเกลียวใน Ø25 มม. (Female Thread Coupling PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    46.00 ฿
    51.00 ฿  (-10%)
  • ข้อต่อตรงเกลียวใน Ø20 มม. (Female Thread Coupling PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    40.00 ฿
    44.00 ฿  (-9%)
  • ข้อต่อตรง Ø50 มม. (Coupling PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    332.00 ฿
    363.00 ฿  (-9%)
  • ข้อต่อตรง Ø40 มม. (Coupling PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    298.00 ฿
    326.00 ฿  (-9%)
  • ข้อต่อตรง Ø32 มม. (Coupling PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    50.00 ฿
    54.00 ฿  (-7%)
  • ข้อต่อตรง Ø25 มม. (Coupling PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    34.00 ฿
    38.00 ฿  (-11%)
  • ข้อต่อตรง Ø20 มม. (Coupling PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    24.00 ฿
    26.00 ฿  (-8%)
  • ข้องอเกลียวใน Ø25 มม. (Female Thread Elbow PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    50.00 ฿
    54.00 ฿  (-7%)
  • ข้องอเกลียวใน Ø20 มม. (Female Thread Elbow PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    43.00 ฿
    47.00 ฿  (-9%)
  • ข้องอ90° Ø40 มม.(1 1/4") (90°Elbow PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    332.00 ฿
    363.00 ฿  (-9%)
  • ข้องอ90° Ø32 มม. (90°Elbow PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    56.00 ฿
    62.00 ฿  (-10%)
  • ข้องอ90° Ø25 มม. (90°Elbow PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    38.00 ฿
    42.00 ฿  (-10%)
  • ข้องอ90° Ø20 มม. (90°Elbow PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    28.00 ฿
    31.00 ฿  (-10%)
  • สามทางเกลียวนอก Ø25 มม. (Male Thread Tee PVC Pnumetic Quick Fittings) ยี่ห้อ NAGA มีโปรซื้อคู่ท่อ HDPE
    73.00 ฿
    80.00 ฿  (-9%)

Visitors: 23,375