• ข้อต่อไฟฟ้า Type A แบบสวม ขนาด Ø90มม.(3") (Type A Coupling HDPE) ยี่ห้อ SR สายสื่อสาร ร้อยสายไฟ HDD
  81.00 ฿
  101.00 ฿  (-20%)
 • ข้อต่อไฟฟ้า Type A แบบสวม ขนาด Ø160มม.(6") (Type A Coupling HDPE) ยี่ห้อ SR สายสื่อสาร ร้อยสายไฟ HDD
  209.00 ฿
  261.00 ฿  (-20%)
 • ข้อต่อไฟฟ้า Type A แบบสวม ขนาด Ø140มม.(5") (Type A Coupling HDPE) ยี่ห้อ SR สายสื่อสาร ร้อยสายไฟ HDD
  193.00 ฿
  241.00 ฿  (-20%)
 • ข้อต่อไฟฟ้า Type A แบบสวม ขนาด Ø125มม.(5นิ้ว) (Type A Coupling HDPE) ยี่ห้อ SR สายสื่อสาร ร้อยสายไฟ HDD
  135.00 ฿
  169.00 ฿  (-20%)
 • ข้อต่อไฟฟ้า Type A แบบสวม ขนาด Ø75มม.(2.5") (Type A Coupling HDPE) ยี่ห้อ SR สายสื่อสาร ร้อยสายไฟ HDD
  65.00 ฿
  81.00 ฿  (-20%)
 • ข้อต่อไฟฟ้า Type A แบบสวม ขนาด Ø63มม.(2") (Type A Coupling HDPE) ยี่ห้อ SR สายสื่อสาร ร้อยสายไฟ HDD
  40.00 ฿
  50.00 ฿  (-20%)
 • ข้อต่อไฟฟ้า Type A แบบสวม ขนาด Ø50มม.(1 1/2") (Type A Coupling HDPE) ยี่ห้อ SR สายสื่อสาร ร้อยสายไฟ HDD
  35.00 ฿
  44.00 ฿  (-20%)
 • ข้อต่อไฟฟ้า HDPE Type C เกลียวใน-เกลียวนอก ขนาด Ø160มม.(5") (Type B coupling) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  200.00 ฿
  250.00 ฿  (-20%)
 • ข้อต่อไฟฟ้า HDPE Type C เกลียวใน-เกลียวนอก ขนาด Ø140 มม.(5") (Type B coupling) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  176.00 ฿
  220.00 ฿  (-20%)
 • ข้อต่อไฟฟ้า HDPE Type C เกลียวใน-เกลียวนอก ขนาด 125มม.(5") (Type B coupling) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  135.00 ฿
  169.00 ฿  (-20%)
 • ข้อต่อไฟฟ้า HDPE Type C เกลียวใน-เกลียวนอก ขนาด Ø110มม.(4") (Type B coupling) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  118.00 ฿
  148.00 ฿  (-20%)
 • ข้อต่อไฟฟ้า HDPE Type C เกลียวใน-เกลียวนอก ขนาด Ø90มม.(3”) (Type B coupling) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  89.00 ฿
  111.00 ฿  (-20%)
 • ข้อต่อไฟฟ้า HDPE Type C เกลียวใน-เกลียวนอก ขนาด Ø75 มม.(2.5") (Type B coupling) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  65.00 ฿
  81.00 ฿  (-20%)
 • ข้อต่อไฟฟ้า HDPE Type C เกลียวใน-เกลียวนอก ขนาด Ø63 มม.(2") (Type B coupling) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  39.00 ฿
  49.00 ฿  (-20%)
 • ข้อต่อไฟฟ้า HDPE Type C เกลียวใน-เกลียวนอก ขนาด Ø50 มม.(1.5") (Type B coupling) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  31.00 ฿
  39.00 ฿  (-21%)
 • ท่อโค้งไฟฟ้า 90° HDPE ขนาด Ø160 มม.(6") (Elbow 90°) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  1,495.00 ฿
  1,869.00 ฿  (-20%)
 • ท่อโค้งไฟฟ้า 90° HDPE ขนาด Ø140 มม.(5") (Elbow 90°) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  1,151.00 ฿
  1,439.00 ฿  (-20%)
 • ท่อโค้งไฟฟ้า 90° HDPE ขนาด Ø125 มม.(5") (Elbow 90°) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  926.00 ฿
  1,158.00 ฿  (-20%)
 • ท่อโค้งไฟฟ้า 90° HDPE ขนาด Ø110 มม.(4") (Elbow 90°) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  721.00 ฿
  901.00 ฿  (-20%)
 • ท่อโค้งไฟฟ้า 90° HDPE ขนาด Ø90 มม.(3") (Elbow 90°) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  465.00 ฿
  581.00 ฿  (-20%)
 • ท่อโค้งไฟฟ้า 90° HDPE ขนาด Ø75 มม.(2.5") (Elbow 90°) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  250.00 ฿
  313.00 ฿  (-20%)
 • ท่อโค้งไฟฟ้า 90° HDPE ขนาด Ø63 มม.(2") (Elbow 90°) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  171.00 ฿
  214.00 ฿  (-20%)
 • ท่อโค้งไฟฟ้า 90° HDPE ขนาด Ø50 มม.(1.5นิ้ว) (Elbow 90°) สำหรับร้อยสายไฟ เสาriser สายสื่อสาร
  131.00 ฿
  164.00 ฿  (-20%)
 • ปากแตรไฟฟ้า hdpe ขนาด⌀160mm. (6นิ้ว) ใช้กับงานร้อยสายลงดิน สายสื่อสาร
  278.00 ฿
  348.00 ฿  (-20%)

Visitors: 23,372