วิสัยทัศน์

การปลูกประสบการ์ณแบบทันสมัย (Experience Reformation) สำหรับบ้านและสวน ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และการใช้งานทั่วไปอย่างไร้ขีดจำกัด

 พันธกิจ

ทุกๆวันคือการมองหาสิ่งแตกต่างที่จะสามารถเพิ่มคุณค่าและพัฒนาองค์ประกอบของการใช้ชีวิตของผู้บริโภค และสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการใช้งานสินค้าของ “SPEED” ที่จะช่วยเป็นหนึ่งในแรงสำคัญจากช่องทางการจัดจำหน่ายในฐานะผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก (SMEs)

เริ่มต้นมาจากการมองเห็นถึงโอกาสในอาชีพทางรอดเชิงเกษตรกรรมในช่วงวิกฤตโรคระบาดและเศรษฐกิจที่ซบเซาลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา “SPEED” จึงได้ฟอร์มทีมที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมทั้งจากต่างประเภทและในประเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุค 5.0 ให้ครบ จบ ภายใน click เดียว พร้อมให้คำบริการในด้านการปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเลือกหรือคำนวณปริมาณวัสดุที่จะต้องใช้สอยอย่างประหยัด เพื่อสร้างประโยชน์อันสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม และยกระดับประสบการ์ณการใช้งานวัสดุก่อสร้างผ่านแพลทฟอร์มดิจิตัล

SERVICESUSTAINABLE
สินค้าเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน


STATUS
ติดตามสถานะการจัดส่งได้


1-CLICK
เพียงคลิ๊กเดียว…F ได้เลย


CHECKOUT
ระบบชำระเงินที่รวดเร็ว


READY-TO-SHIP
ไม่ต้องพรี พร้อมทุกรายการVisitors: 23,367